Sekty

Sekt či někdy také šumivé víno je označení alkoholického nápoje, které je vyráběno primárním či sekundárním kvašením vína a nebo moštu. Sekt je šumivý nápoj, který je skladován ve skleněných láhvích s korkovým, jejž je možné tlakem sektu vytlačit z láhve. Označení sekt je převzato z Německa, kde bylo používáno od 18. století.

Tabulkový výpis
Řádkový výpis